Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

I Rodzinny Piknik Profilaktyczny "Bliżej siebie - dalej od narkotyków"

I Rodzinny Piknik Profilaktyczny "Bliżej siebie - dalej od narkotyków"


I Rodzinny Piknik Profilaktyczny "Bliżej siebie - dalej od narkotyków"


W dniu 12.07.2018r. na terenie ogrodu fundacji odbył się I Rodzinny piknik profilaktyczny - "Bliżej siebie - dalej od narkotyków". Organizatorem wydarzenia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drezdenku przy współpracy z Fundacją Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku.
W pikniku oprócz osób zamieszkujących w schronisku wzięły udział rodziny z dziećmi z terenu gminy Drezdenko. Łącznie 120 osób. Mieszkańcy schroniska byli mocno zaangażowani w przygotowaniu do imprezy. Panowie przygotowali miejsce do zabaw dla dzieci i miejsce do spożywania posiłku dla wszystkich uczestników. Panie zadbały o przygotowanie bufetu kawowego i dekorację stołów i ogrodu. Piknik prowadzony był przez panią animator, która angażowała zarówno dzieci jak i dorosłych do zabaw i konkursów o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia oraz uświadamiających skutki zażywania narkotyków. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody za udział w konkursach a wszyscy uczestnicy pikniku posiłek i słodki deser.
Posiłek był okazją do integracji mieszkańców schroniska ze społecznością lokalną.