Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

INFORMACJA

INFORMACJA

11-04-2019

INFORMACJA

 

 

Od dnia 1 kwietnia do 15 grudnia 2019 roku ustala się następujący rozkład spotkań w Klubie Integracyjnym:

 

- indywidualne poradnictwo terapeuty uzależnień: każda środa od godziny 13:00 do 16:00

 

- zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki problemowej począwszy od 03.04.2019 co dwa tygodnie w siedzibie schroniska Barka od godz. 16:00

 

- grupa wsparcia dla uzależnionych  od godz. 16:00 w Klubie Integracyjnym co dwa tygodnie począwszy od dnia 10.04.2019

 

- grupa AA w każdą środę od godz. 18:00

 

- Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą przy Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych: wtorek i piątek w godz. 13:00-16:00 – budynek OPS ul. Marszałkowska 18
(wejście od podwórka) II piętro.

 

Prowadzenie Klubu Integracyjnego realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wsparcia Gminy Drezdenko.