Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

"EGIDA" 2020

Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku
realizuje
grant w ramach projektu grantowego dofinansowanego
z Funduszy Europejskich
pn
. „EGIDA”

 

Celem powierzenia Grantów jest wsparcie domów pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych oraz instytucji opieki paliatywnej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

 

 

Wysokość powierzonego grantu:  52.500,00 zł.

 

Okres realizacji grantu: 01.07.2020r. do 31.10.2020r.