Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

1%

 

Fundacja „Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku ”


Popatrz, obok Ciebie woła człowiek na skraju rozpaczy:

Ja jestem! Ja jestem!

I rozglądając się bezradnie czeka na odpowiedź,

ale dochodzi do niego tylko echo własnego krzyku,

Zauważ go!"

(fragment rozważań ks. Mieczysława Malińskiego)PRZEKAŻ 1% PODATKU NA RZECZ FUNDACJI DOM WSPÓLNOTY BARKA W DREZDENKU


DLA CIEBIE - to prosty gest, zwykły a jakże ludzki

DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH  - to wielki dar serca, który pozwala im na nowo poczuć się człowiekiem
DLACZEGO WARTO NAM POMÓC?


KIM JESTEŚMY

Fundacja "Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku, już od wielu lat aktywnie działa w województwie lubuskim na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, celem naszej działalności jest ich reintegracja zawodowa i społeczna. Prowadzimy w Drezdenku "Dom Wspólnoty" zapewniamy wikt i opierunek blisko 30 osobom, w tym samotnym matkom z dziećmi. W okresie zimowym liczba naszych podopiecznych wzrasta co najmniej dwukrotnie. Wyciągamy rękę do osób odrzuconych przez społeczeństwo i przez instytucje państwowe, pragniemy zapewnić im nie tylko godne warunki do życia, ale również wesprzeć w dążeniu do samodzielnego egzystowania, do podjęcia aktywności w aspekcie zawodowym i społecznym. Z pomocą docieramy także do najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Drezdenka i okolic.


NA CO PRZEKAZUJEMY POMOC  OD NASZYCH DARCZYŃCÓW?

Pomoc ludzi dobrej woli to jedno z głównych źródeł  dochodów Fundacji. Liczymy nie tyle na pomoc finansową, co na pomoc rzeczową - opał, odzież, żywność. Otrzymaną pomoc przezmaczamy na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych naszych podopiecznych, a także na ich kursy i szkolenia zawodowe, pomoc psychologów, i terapeutów.


JAK MOŻNA WESPRZEĆ NASZĄ FUNDACJĘ?


Najprościej - przekazując 1% podatku. Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nasz numer KRS: 0000249506


Jeśli chcesz nam przekazać dary rzeczowe, to prosimy o kontakt z naszą Fundacją:

ul. Bolesława Chrobrego 10

66-530 Drezdenko

tel/fax: 95 762 07 80

e-mail: drezdenko.barka@gmail.com

strona: www.barkadrezdenko.pl